Hlavatka obecná – podunajská

Hucho hucho

Obrázek – Hlavatka obecná - podunajská

lososovití » Hlavatka » Hlavatka obecná

Tuková ploutvička:

Barva hřbetu: temně hnědá posetá černými tečkami

Barva boků: měděná s černými tečkami

Barva břicha: žlutobílá

Barva ploutví: špinavě měděná

Barva oka: zlatožlutá

Šupiny nad postr. čarou: 28 – 38

Šupiny pod postr. čarou: 25 – 35

Šupiny v postr. čáře: 115 – 160

Pohlavní zralost: mlíčák 5 rok
jikernačka 6 rok

Doba tření: IV. – V.

Místo tření: tvrdé štěrkovité dno, čistá kyslíkem bohatá voda

Počet jiker: až 25 000 ks

Průměr jiker: 4,6 mm

Barva jiker: žlutooranžová

Zuby v tlamě:

Počet vousků: nemá

Vyskytuje se především ve slovenských řekách a obývá nejčastěji parmová pasma. U nás se původně vyskytovala v povodí Moravy, kde byla postupně vyhubena. V Čechám se v minulých letech uměle vysazovala do některých řek. (Vltava pod Lipnem, Vltava nad Prahou, Ohře, Otava, …..).
Jedná se o vysoce ceněnou sportovní rybu, buhužel také vysoce ohroženou. Loví se na speciální povolení a rybář může ulovit pouze jeden kus v roce.
Růst hlavatky je rychlý, maximální údaje z Evropy hovoří o délce přes 180 cm a hmotnosti přes 60 kg.