Hořavka duhová

Rhodeus sericeus

Obrázek – Hořavka duhová

kaprovití » Hořavka » Hořavka duhová

Tuková ploutvička: nemá

Barva hřbetu: tmavá

Barva boků: stříbřitá s namodralým pruhem

Barva břicha: bílá

Barva ploutví: světlá

Barva oka: smaice: žlutozelená
samec: tmavě oranžová

Šupiny nad postr. čarou: příč. řady

Šupiny pod postr. čarou: 34 – 42

Šupiny v postr. čáře: 0 – 8

Pohlavní zralost: mlíčák 2 rok
jikernačka 3 rok

Doba tření: IV. – VIII.

Místo tření: ve stojaté vodě s výskytem škeblí

Počet jiker: do 250 ks

Průměr jiker: oválné 1,5 – 2,5 mm

Barva jiker: žlutá

Zuby v tlamě: nemá

Počet vousků: nemá

Vyskytuje se ve stojatých nebo mírně proudících vodách dolních úseků řek, v tůních a starých ramenech, kde se ale vyskytují větší mlži. Její výskyt je podmiňován výskytem těchto mlžů nebo škeblí, protože do ulit právě těchto mlžů nebo škeblí klade jikry. Boční čáru má neúplnou, žije v hejnech. Hořavka duhová přijímá potravu i v zimním období. Rybářům může sloužit jako nástražní rybička na dravce. Dorůstá do délky kolem 8 cm a 15 g hmotnosti.