Jak se stát členem MO ČRS Žatec

Jak se stát členem MO ČRS Žatec

Povinné vstupní školení se zkouškami pro nové členy ČRS MO Žatec

Výbor na svém prosincovém jednání rozhodl, aby ti, kteří se chtějí stát našimi novými členy, měli usnadněnou práci, a tak uspořádal v několika sobotních termínech ledna a února a dubna vstupní školení se zkouškami.

 

Zájemce o členství v MO ČRS Žatec

Musí:

1. Navštívit v úřední hodiny MO ČRS Žatec – podlouhlá přízemní budova za koupalištěm – po pravé straně

2. Podat přihlášku za člena MO ČRS Žatec

3. Zúčastnit se vstupního školení a úspěšně složit test pro přezkoušení uchazečů pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS, který se skládá ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb.

 

Na základě úspěšně absolvovaného testu MO ČRS Žatec

Vydá:

1. Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. Na jeho základě příslušný obecní úřad s rozšířenou působností (v jehož obvodu má žadatel o vydání prvního rybářského lístku trvalý pobyt) vydá, po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku, rybářský lístek. Pro žatecké zájemce je kancelář pro vydávání rybářských lístků umístěna v budově Městského úřadu Žatec naproti bývalé restauraci „Zvon“.

2. Členskou legitimaci. Při jejím vydání zaplatí žadatel zápisné a členský příspěvek. Dále se dohodne o způsobu splnění brigádnické povinnosti. Děti do 15ti let předkládají spolu se všemi žádostmi i souhlas oprávněného zástupce. Školení dětí probíhá formou kroužků mládeže při MO ČRS Žatec ve spolupráci s DDM Žatec a Logopedickou ZŠ v Měcholupech, kde se jim věnují proškolení vedoucí. Kroužky trvají od druhé poloviny září do první poloviny června. Na závěr rybářských kroužků složí účastníci kroužků závěrečný zkušební test a další postup je stejný jako u dospělého člena, pouze s tím rozdílem, že veškeré formality na Městském úřadě Žatec i MO ČRS Žatec vyřídí vedoucí kroužků.

3. Po splnění všech těchto kroků si může žadatel koupit povolenku k lovu ryb na mimopstruhové nebo pstruhové rybářské revíry. ČRS vydává několik druhů povolenek k lovu ryb s různým rozsahem platnosti. Nejširší platnost mají celorepubliková a celosvazová povolenka, následují územní povolenky jednotlivých územních svazů ČRS a místní povolenky na konkrétní rybářské revíry.

Další informace Vám budou ochotně poskytnuty v kanceláři MO ČRS Žatec