Jelec jesen

Leuciscus idus

Obrázek – Jelec jesen

kaprovití » Jelec » Jelec jesen

Tuková ploutvička: nemá

Barva hřbetu: tmavomodrá

Barva boků: stříbřitá

Barva břicha: špinavě bílá

Barva ploutví: od namodralé až po načervenalou

Barva oka: mosazně žlutá

Šupiny nad postr. čarou: 8 – 10

Šupiny pod postr. čarou: 4 – 6

Šupiny v postr. čáře: 55 – 63

Pohlavní zralost: mlíčák 3 rok
jikernačka 4 rok

Doba tření: IV. – VI.

Místo tření: hustě zarostlá místa

Počet jiker: do 120 000 ks

Průměr jiker: 1,5 – 2,0 mm

Barva jiker: nažloutlá – neprůhledná

Zuby v tlamě: nemá

Počet vousků: nemá

Vyskytuje se v hejnech v mírně tekoucích úsecích středních a dolních toků některých našich řek, ale i v některých stojatých vodách. Hojný je v řece Dyji, v Čechách se vyskytuje místy v Polabí a v některých jihočeských řekách, kam byl v posledních letech intenzivně vysazován. Dorůstá max. velikostí kolem 50 cm délky a max. 3 kg hmotnosti.