Kronika

Místo : Žatec               Okres : Louny

            KRONIKA

        Čsl. Rybářského svazu-

            MO – ŽATEC

        Za období : 1945 – 1970

 Tato kronika obsahuje strojem psaných stran...79.....

 tj.slovy s...sedmdesátdevět.............. stran textu

Žatci,dne 5.října 1978

 F. Bureš

 ..........                ...........
 kronikář                 předseda MO

          ................
          Kult.referent MO

Tato kronika je přepsána tak jak byla zaznamenána psacím
  strojem a to včetně chyb a interpunkčních znamének.
     Nic není opravováno a ani předěláváno.