květen 2018

Datum jednání:                                 30. dubna 2018

 

Účast :           

Výbor MO     :           Valha,  Zima, Rubeš

Omluven :                    Brynda

DK MO          :           Pešina

Usnesení      :          Z dnešního jednání nebylo přijato žádné usnesení.