Květnový pohár – Velká Černoc 2009

Květnový pohár – Velká Černoc 2009

místo konání závodu:

sportovní rybník ve Velké Černoci

termín konání závodu:

16. května 2009

organizátor závodu:

MO ČRS Žatec

startovné:

200,- Kč

sponzoři závodu:

MO ČRS Žatec

IZOS s.r.o Žatec

Kamenictví Žatec

Pohřební služba Žatec, Arnošt Zerner

Rybářské potřeby Chomutov, Radek Rachač

Bohuslav Nový

Pavel Mašek, statek Žíželice

Pizzerie Tom a Segy

Časový rozpis závodu:

  • 06:30 – 07:00 – Prezentace, losování míst
  • 07:00 – 07:30 – Příprava lovících na závod (vnadění povoleno 15 minut před zahájením lovu)
  • 07:30 – 10:30 – První poločas rybolovu
  • 10:30 – 11:00 – Přestávka na přesun na druhé stanoviště, občerstvení
  • 11:00 – 14:00 – Druhý poločas rybolovu
  • 15:00 – Vyhlášení výsledků

Ceny:

Poháry pro první tři, věcné ceny pro prvních patnáct umístěných, zvláštní prémie za nejdelší ulovenou rybu závodu

Pravidla závodu:

Závody jsou přístupné všem rybářům s platnou povolenkou k lovu ryb. Jedná se o revír Velká Černoc – č. revíru 06441088, který má rozlohu 2,6 ha, a proto je počet závodníků limitován nejvýše na 46 míst. Na rybníku Velká Černoc bude v termínu od 11.5. do 16.5.2009 včetně, zákaz lovu ryb z důvodu konání rybářských závodů. Na tomto revíru jsou nejčastěji se vyskytujícími rybami perlín, karas, lín, kapr, amur. Před závody bude vysazeno cca 200 kg kaprů.

Losování: Lovící si vylosuje samostatně první místo pro sektor na první poločas a samostatně druhé číslo pro sektor na druhý poločas. Soutěží jednotlivci, každý soutěžící loví na jednu udici, libovolnou technikou,kterou povoluje RŘ. Při krmení, nahazování, zdolávání, podebírání ryby nesmí závodník opustit vymezený sektor.Každý závodník bude mít vymezen cca 6 metrový sektor. Pokud ryba vjede do sousedního sektoru, lze podat protest. V případě uznání protestu rozhodčím, se ryba nebude počítat (nebo budou strženy body). Při hrubém porušení pravidel (nerespektování pokynů rozhodčího, provinění se proti RŘ) bude soutěžící postižen trestnýmí body, při opakovaném porušení bude diskvalifikován (bez náhrady startovného).

Povolené způsoby lovu: Položená, plavaná, feeder, dle RŘ

Povolené nástrahy a návnady: Vnadění a krmení povoleno v celkovém množství 3 litrů hotového krmení na celý závod, včetně živé nástrahy, pelet, partiklu aj. Živé nástrahy je povoleno nejvíce 0,3 litru.

Hodnocení:
Boduje se každá ulovená ryba (za hlavovou část) na centimetry. 1 centimetr = 1 bod. V průběhu závodů se ryby pouští. Po změření rozhodčím bude ryba co nejšetrněji vrácena do vody. V případě, že dojde ke stejnému výsledku u jednotlivců, bude rozhodovat nejdelší ulovená ryba.

Předplatné, registace: Registrace předem, případně na místě, počet startovních míst bude limitován nejvýše na 46, pro velký zájem si raději zajistěte startovné včas! Registrace od 6. 4. 2009 do 11.5. 2009, MO Žatec (každé pondělí od 15:30 do 18:00), nebo kontaktní osoby.

Občerstvení zajištěno ve stánkovém prodeji

Foto občerstvení na rybařských závodech

ilustrační foto

Průběh rybářského závodu

Rok uběhl jako voda a už potřetí mohu rekapitulovat květnové rybářské závody, pořádané MO Žatec, konané v sobotu 16. května 2009 na rybníku V. Černoc. Letošní rok jsme se snažili nic nepodcenit a náležitě se poučit z předchozích ročníků. Menší problém nastal pouze s poháry pro vítěze, které jsem objednal přes internet a k dodání došlo až poslední den před závodem. Čekání nakonec stálo za to, poháry byly velmi povedené. Pro získání pořadatelských zkušeností jsem se zúčastnil i několika rybářských závodů konaných jinými organizacemi.

O závody na V. Černoci je mezi rybáři velký a vzrůstající zájem, proto jsme připravili 50 startovních míst, což je na velikost rybníka maximální možný počet. Ale stále je mezi závodníky zachována nejméně šestimetrová hranice. Některá místa v rákosu jsou sice jen pro ostřílené rybáře, ale jak bylo vidět, i s těmito místy si závodníci dokážou poradit. Pro příští ročníky by závodníci měli počítat s tím, že právě kvůli těmto místům musí mít v záloze dlouhý podběrák a holínky.

Sponzory jsme začali shánět v patřičném předstihu a s finančním příspěvkem MO Žatec jsme v klidu mohli nakoupit, myslím si, velice pěkné ceny v celkové hodnotě 17 000,- Kč. Reklama s upozorněním na závod byla vyvěšena měsíc před jeho konáním v rybářských obchodech, na vývěskách a samozřejmě na internetových stránkách MO Žatec. I do budoucna může rybářská veřejnost počítat s tím, že žatecká organizace bude tento závod začátkem května pořádat.

Na rybníku byl opět týden před závody zákaz rybolovu a v tuto dobu zde bylo vysazeno cca 200 kg. kaprů. Jak už jsem psal, snažili jsme se nic nepodcenit a postavení základního tábora s občerstvením, spolu se sekáním míst a očíslováním sektorů, proběhlo už v pátek. Samozřejmě jsme – kvůli vandalům – museli tábor střežit, ale to nebyl problém a parta z žateckého výboru se tohoto úkolu ráda ujala. Toto nám velmi ulehčilo ranní přípravu.

Přestože závodníci mají možnost přihlásit se do závodu v dostatečném předstihu, mnozí toto nechávají až na samotný začátek závodu. Letos se za ranního mírného deště sešlo na rybníku celkem 42 závodníků, i když jsme měli zamluveno všech 50 míst. Někteří si to pravděpodobně rozmysleli na poslední chvíli, právě kvůli dešti. Občerstvení v podobě kávy, točeného žateckého piva bylo zajištěno už od rána a později se přidalo i pečené maso a klobásy. Pivo chutnalo a dva 30 litrové sudy se brzy vypily. Příště budeme s velkou žízní závodníků i pořadatelů počítat a piva zajistíme více.

Oproti předchozím ročníkům jsme změnili způsob rozdělování startovních míst a tento systém už chceme zachovat. Do budoucna počítáme také s prodloužením přestávky na přesun a občerstvení z půl hodiny na hodinu celou.

Po zahájení závodu se počasí umoudřilo a přestalo pršet, dokonce na nás vykouklo i sluníčko, což bylo pro průběh závodu jen dobře. Pouze ryby neměly o připravené nástrahy závodníků příliš velký zájem. Proto se asi letos ulovilo nejméně ryb ze všech ročníků, ale na druhou stranu pouze 13 závodníků neulovilo žádnou rybu. Z ryb se lovili perlíni, plotice, líni, karasi, kapři, okouni i úhoři. Právě 50 cm úhoř, ulovený panem Vavrušem se stal nejdelší ulovenou rybou a byl ohodnocen prémií věnovanou firmou IZOS. Také na nejmladšího závodníka organizátoři nezapomněli a spolu s prvními patnácti umístěnými obdržel věcnou cenu.

Foto z rybářských závodů – Květnový pohár 2009

Nejdelší ulovená ryba

Jako hlavní rozhodčí závodu se musím omluvit panu Šnicerovi, kterému jsme, dle pozdější kontroly, nezapočítali uloveného okouna z druhého kola. Výsledek byl opraven a pan Šnicer byl přesunut z 15. na 13. místo. Na jeho výhře to však nic nemění, protože od 10. do 15. místa byly výhry naprosto stejné. Závěrem bych rád poděkoval členům výboru MO Žatec, kteří se podíleli na organizaci závodu, rozhodčím a samozřejmě sponzorům, bez nichž bychom jistě nemohli zajistit tak atraktivní věcné ceny. Byli to: MO Žatec, IZOS s.r.o., výroba izolačních skel, Žatec, Kamenictví Žatec, Pohřební služba Žatec, Arnošt Zerner, Rybářské potřeby Chomutov, Radek Rachač, Bohuslav Nový, Pavel Mašek, statek Žíželice, Pizzerie Tom a Segy

Zima Martin – vedoucí rybářské stráže

Foto z rybářských závodů – Květnový pohár 2009

Vítězové Květnového poháru ve V. Černoci 2009

Závodník 1.kolo/cm 2.kolo/cm Součet/cm 1.kolo/ks 2.kolo/ks Součet/ks Umístění
CELKEM 2 483,5 1 783,0 4 266,5 106 66 172
Spodniak Marek 624,0 90,0 714,0 32 3 35 1.
Wachtl Hynek 190,0 454,0 644,0 9 18 27 2.
Porazík Václav 365,0 219,0 584,0 22 8 30 3.
Hořejší Jiří 212,0 172,5 384,5 10 6 16 4.
Kalmus Petr 279,5 26,0 305,5 8 1 9 5.
Šácha Petr 117,0 149,5 266,5 4 5 9 6.
Sochor Rudolf 161,0 0,0 161,0 6 0 6 7.
Brynda Miroslav 31,0 124,0 155,0 1 3 4 8.
Gaudera Michal 95,0 53,0 148,0 6 2 8 9.
Tomov Ladislav 113,5 27,0 140,5 4 1 5 10.
Kochan Jiří 140,0 0,0 140,0 5 0 5 11.
Krůta Miroslav 66,0 50,0 116,0 2 2 4 12.
Šnicer Petr 95,0 17,0 112,0 4 1 5 13.
Šmíd Vladimír 80,0 23,5 103,5 3 1 4 14.
Bedáň David 74,0 24,0 98,0 3 1 4 15.
Klobouk Tomáš 33,0 58,0 91,0 1 2 3 16.
Vavruš František 0,0 90,0 90,0 0 2 2 17.
Smékal Rudolf 84,5 0,0 84,5 3 0 3 18.
Smola Pavel 37,0 47,0 84,0 2 2 4 19.
Dřímalka Petr 22,0 61,0 83,0 1 3 4 20.
Mazánek Jiří 78,0 0,0 78,0 3 0 3 21.
Šulitka Daniel 71,0 0,0 71,0 3 0 3 22.
Jurkovič Alois 47,0 21,0 68,0 2 1 3 23.
Šibor Jakub 64,0 0,0 64,0 3 0 3 24.
Hlaváček Lukáš 0,0 61,0 61,0 0 2 2 25.
Jurkovič Dalibor 0,0 52,0 52,0 0 3 3 26.
Horáček Josef 0,0 40,0 40,0 0 1 1 27.
Nový Bohuslav 28,0 0,0 28,0 1 0 1 28.
Šesták Pavel 0,0 13,5 13,5 0 1 1 29.
Boháč Zdeněk 0,0 0,0 0,0 0 0 0 30.
Bujdak Daniel 0,0 0,0 0,0 0 0 0 30.
Henych Jindřich 0,0 0,0 0,0 0 0 0 30.
Hubka Lukáš 0,0 0,0 0,0 0 0 0 30.
Hubka Otto 0,0 0,0 0,0 0 0 0 30.
Kocek Jakub 0,0 0,0 0,0 0 0 0 30.
Kočí Josef 0,0 0,0 0,0 0 0 0 30.
Kuzma Antonín 0,0 0,0 0,0 0 0 0 30.
Matucha Vlastislav 0,0 0,0 0,0 0 0 0 30.
Nová Kateřina 0,0 0,0 0,0 0 0 0 30.
Reis Willibald 0,0 0,0 0,0 0 0 0 30.
Slováček Vojtěch 0,0 0,0 0,0 0 0 0 30.
Záda Pavel 0,0 0,0 0,0 0 0 0 30.

Nejdelší rybu ulovil závodník VARUŠ František – Úhoř 50 cm

Za správnost výsledků odpovídá hlavní rozhodčí závodu: Zima Martin