Mník jednovousý

Lota lota Linnaeus

Obrázek – Mník jednovousý

treskovití » Mník » Mník jednovousý

Tuková ploutvička: nemá

Barva hřbetu: tmavá s mramorováním

Barva boků: mramorovaná

Barva břicha: špinavě bílá

Barva ploutví: šedá

Barva oka: stříbřitá

Šupiny nad postr. čarou: hluboko uložené v kůži

Šupiny pod postr. čarou: hluboko uložené v kůži

Šupiny v postr. čáře: roztroušené

Pohlavní zralost: mlíčák 3 rok
jikernačka 4 rok

Doba tření: XII. – III.

Místo tření: písčité mělčiny potoků a řek

Počet jiker: i přes 1 000 000 ks

Průměr jiker: 0,8 – 1,5 mm

Barva jiker: žlutooranžová

Zuby v tlamě: nemá

Počet vousků: 1

Je to jediný sladkovodní zástupce z čeledi treskovitých ryb u nás. Pstruhová, lipanová a parmová pásma s čistou a chladnou vodou jsou jeho přirozeným domovem. Dorůstá velikostí kolem 30 – 45 cm. Jsou zaznamenány rekordní úlovky kolem 1m a hmotnosti 20 kg.