MO ČRS Žatec

Organizace s dlouholetými tradicemi a historií. Tato skutečnost nás zavazuje, abychom toto vše zachovali a jako naši předchůdci předali tuto podvědomou štafetu dále. A pokud možno lepší a kvalitnější. Také proto jsme pro vás připravili tyto stránky. Aby jste byli lépe informováni o struktuře a o zastoupení v jednotlivých funkcích naší organizace, klikněte na příslušné odkazy a dozvíte se vše ihned a bez průtahů. Pro lepší informovanost slouží i to, že jsme zde umístili zápisy a usnesení z členských schůzí za minulá léta. Samozřejmě se zde objeví zapis a usnesení z členské schůze pro aktuální rok. Jako důkaz toho, že před vámi nic netajíme a nic nezamlčujeme, budou se zde objevovat usnesení z výborových schůzi.
Při otevření dalších nabídek se vám otevřou informace o cenách povolenek a možnostech k jejich vydání. Takže teď už zbývá jenom ………