Noví členové Rybářské stráže

Na základě usnesení výboru MO ČRS Žatec ze dne 2.1.2017 žádáme zájemce

o práci v Rybářské stráži MO ČRS v Žatci aby kontaktovali :

Předsedu MO Žatec             Ing.Josefa Valhu

Hospodáře MO Žatec         p.Zdeňka Beldíka

Vedoucího RS                       p.Martina Zimu

Vítán mezi rybářskou stráž je každý rybář, který je ochoten napomoci

kontrole dodržování předpisů při lovu ryb, a který splňuje zákonné požadavky.

Zájemci o činnost rybářské stráže by měli aktivně spolupracovat především

s rybářským hospodářem MO a své služby navrhnout výboru MO. Na základě

rozhodnutí výboru MO lze pak předložit výboru územního svazu návrh na ustanovení

rybářské stráže. Působnost takto ustanoveného člena RS je pro všechny rybářské revíry

ÚS a pro chovné vody obhospodařované MO.

Více na : http://www.crsusti.cz/cs/rybarska-straz/