Od 1. ledna 2019 K 70 na Velké Černoci

Na základě usnesení členské schůze požádal výbor MO ĆRS v Žatci výbor SvčÚS o úpravu bližších podmínek výkonu rybářského práva na revíru Velká Černoc, o zřízení K70 na jmenovaném revíru.

Hospodářský odbor na svém jednání 12.května tuto úpravu doporučil a výbor SvčÚS na svém jednání 19. června schválil tuto úpravu od 1. ledna 2019. Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně) musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.