Ohře 8A 443 040, Změna na úseku „Chyť a pusť“

GPS Z: 50°20’8.812″N, 13°32’33.323″E, K: 50°22’5.109″N, 13°27’13.19″ 

Přítok Labe. Od silničního mostu č. 27 – 41 (Most – Plzeň) v Žatci až k Čínovskému jezu.

Čínovská strouha je chráněná rybí oblast – lov ryb zakázán.

Revír tvoří podrevíry:

  1. Hlavní tok – Lov ryb dle Zákona o rybářství, jeho prováděcí vyhlášky a bližších podmínek výkonu rybářského práva. Od silničního mostu č. 27 – 41 (Most – Plzeň) v Žatec k jezu TJ Sever Žatec a od jezu MVE Libočany k Čínovskému jezu

Od 50°20’6.939″N, 13°32’31.205″E po 50°19’46.748″N,13°31’54.923″E, dále od 50°19’47.979″N,13°31’15.362″E po 50°22’5.119″N, 13°27’12.126″E

  1. Úsek „Chyť a pusť“ pro všechny druhy vyjma ryb škodlivých.

Od jezu u TJ Sever Žatec po jez MVE Libočany Od 50°19’45.699″N, 13°31’54.874″E po 50°19’48.200″N, 13°31’17.498″

Lov ryb je povolen pouze na umělou mušku, s háčky bez protihrotu. Ulovené ryby nesmějí být vynášeny na břeh.

Na umělou mušku je povoleno lovit pouze s klasickou muškařskou výbavou skládající se z muškařského prutu, muškařského navijáku, muškařské šňůry a návazce. Nejmenší lovná míra pstruha obecného a lipana podhorního je 40 cm (neplatí pro úsek „Chyť a pusť“ – zákaz ponechání úlovku vyjma ryb škodlivých)! V jednom dni si lovící smí ponechat 1 ks pstruha obecného a 1 ks lipana podhorního (neplatí pro úsek „Chyť a pust“ – zákaz ponechání úlovku vyjma ryb škodlivých)!