Parma obecná

Barbus barbus

kaprovití » Parma » Parma obecná

Tuková ploutvička: nemá

Barva hřbetu: olivově zelená

Barva boků: mosazně zlatá

Barva břicha: špinavě bílá

Barva ploutví: proměnlivá
načervenalá až nažloutlá

Barva oka: hnědá

Šupiny nad postr. čarou: 11 – 14

Šupiny pod postr. čarou: 7 – 9

Šupiny v postr. čáře: 54 – 66

Pohlavní zralost: mlíčák 3 – 4 rok
jikernačka 4 – 5 rok

Doba tření: V. – VII.

Místo tření: na proudných mělčinách se štěrkem

Počet jiker: do 160 000 ks

Průměr jiker: do 2,0 mm

Barva jiker: nažloutlá

Zuby v tlamě: nemá

Počet vousků: 4

Parma obecná je statná ryba, která se vyskytuje po celém našem území v proudných a čistých úsecích našich řek s tvrdým kamenitým nebo písčitým dnem. Obvykle se zdržuje v hejnech. Tvar a postavení jejích úst napovídá, že se jedná o rybu dna, která se živí živočišstvem a rostlinstvem jež se u dna vyskytují. Obvykle dorůstá 40 – 60 cm délky a 0,60 – 2,5 kg hmotnosti. Jsou ale známy úlovky až 1 m délky a hmotnosti 15 kg.