Patroni rybářů

Patroni rybářů

Patrony rybářů jsou bratři sv.Ondřej a sv.Petr (Šimon). Oba se živili rybolovem v Kafarnau. Sv.Ondřej byl učedníkem Jana Křtitele a posléze Krista. Kristus povolal oba ze apoštoly přímo z rybářské loďky slovy:
„Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí“.(Mt 4,19)

Svatý Ondřej

Bývá zobrazován jako starší muž se šedivými vlasy a delšími vousy, v dlouhé tunice s pláštěm.

Atributy

Kniha či svitek, kříž, kříž ve tvaru X, provaz, rybářská síť, ryba.

Patron

Kromě rybářství je taktéž patronem prodavačů ryb, řezníků, provazníků, nosičů vody, horníků, dívek hledajících ženicha, dobré svatby, nositelů řádu Zlatého rouna, dále Ruska, Řecka, Skotska, Španělska, Dolního Rakouska, Patrasu, Amalfi, Neapole, Mantova, Bordeaux a Rychnova nad Malší.

Svatý Petr

Je zobrazován jako silný stařec s krátkými vlasy a vousy, pleší s věnečkem kadeřavých vlasů a pramenem vlasů nad čelem.

Atributy

Svitek či kniha, modrý šat se žlutým pláštěm, někdy zelená tunika, kříž na holi, pastýřská berla, klíče, kohout, ryby, loď, obrácený velký kříž.

Patron

Kromě rybářství je patronem papežů, lodníků, trosečníků, stavitelů mostů, zámečníků, hodinářů, klempířů, kovářů, pozlacovačů, sklářů, truhlářů, hrnčířů, zedníků, cihlářů, kameníků, síťařů, soukeníků, valchářů, ženců, řezníků, kajícníků, Horažďovic, Hosína, Chotoviny, Kaplice, Nové Bystřice, Nových Hradů, Soběslavi, Stráže nad Nežárkou.

Zdroj:
Národní knihovna ČR