Piskoř pruhovaný

Misgurnus fossilis

sekavcovití » Piskoř » Piskoř pruhovaný

Tuková ploutvička: nemá

Barva hřbetu: tmavohnědá

Barva boků: žlutohnědá s pruhy a tečkami

Barva břicha: zlatočervená

Barva ploutví: pigmentovaná

Barva oka: zlatavá

Šupiny nad postr. čarou: velmi zarostlé

Šupiny pod postr. čarou: drobné šupiny

Šupiny v postr. čáře: 135 – 175

Pohlavní zralost: mlíčák 2 rok
jikernačka 2 rok

Doba tření: IV. – VI.

Místo tření: na vodní rostliny a kořeny

Počet jiker: do 30 000 ks

Průměr jiker: 1,7 – 1,9 mm

Barva jiker: nahnědlá

Zuby v tlamě: nemá

Počet vousků: 10