Úřední hodiny a prodej povolenek v roce 2018

Výbor MO ČRS z.s. přijal na svém zasedání 4.12.2017 usnesení ve kterém stanovil termíny prodeje povolenek v roce 2018.

Pro výdej povolenek byly určeny tyto dny:

V  lednu a únoru     : ve středu od 9 – 12 hod + 15 – 18 hod.

V  březnu a dubnu  : ve středu od 15 do 18 hod.

V  květnu                  : ve středu 16.5.  od 15 do 18 hodin.

V červnu                   : ve středu  4.6.   od 15 do 18 hod.