Rybářské kroužky

  

Výbor místní organizace Českého rybářského svazu v Žatci děkuje radě MÚ Žatec za podporu,  kterou poskytuje  na činnost rybářských kroužků a mladých rybářských závodníků.

Rybářské kroužky pořádané ČRS z.s.MO Žatec     

Rybářský kroužek  ČRS z.s.MO Žatec

Klubovna :             DDM Žatec

Územní svaz:        Severočeský ÚS

Místní organizace:              Žatec

Adresa:                 Obránců míru  638    43801 Žatec

                               http://www.ddmzatec.cz/

Vedoucí kroužku:     – vedoucí mládeže  Marie Braunsteinová      mobil :  608227372

————————————————————–

 

Rybářský kroužek  ČRS z.s.MO Žatec

Klubovna :            Základní škola   Liběšice u Žatce

Územní svaz:        Severočeský ÚS

Místní organizace:              Žatec

Adresa:                 Liběšice 61                 43963   Liběšice 

                               https://www.zsmslibesice.com/

Vedoucí kroužku:     Radek Mašinda     mobil :  735 509 984

————————————————————–

 

Rybářský kroužek  ČRS z.s.MO Žatec

Klubovna :            Logopedická základní škola Měcholupy

Územní svaz:        Severočeský ÚS

Místní organizace:              Žatec

Adresa:                  Měcholupy 1           43931 Měcholupy u Žatce

                                https://www.lzs-mecholupy.cz/

Vedoucí kroužku:     Mgr.Alexandr Bednář     mobil :  603 835 777

————————————————————–

 

Rybářský kroužek  ČRS z.s.MO Žatec

Klubovna :            TJ Nové Sedlo

Územní svaz:        Severočeský ÚS

Místní organizace:              Žatec

Adresa:                  Farní 36  43801 Nové Sedlo

                                https://www.nove-sedlo.cz/

Vedoucí kroužku:    Kamil Dostál     mobil :  720 733 852

—————————————————-

Rybářský kroužek  ČRS z.s.MO Žatec

Klubovna :            HZS Tuchořice

Územní svaz:        Severočeský ÚS

Místní organizace:              Žatec

Adresa:                 Tuchořice     43969 Tuchořice 

                                http://www.tuchorice.cz/obec/informace-o-obci/

Vedoucí kroužku:    Petr Chudyba        mobil :  603 219 703

————————————————————-

 

 

 

Rybářský kroužek  ČRS z.s.MO Žatec

Klubovna :             MO Žatec

Územní svaz:        Severočeský ÚS

Místní organizace:              Žatec

Adresa:                  Libočanská 2649        43801 Žatec

                               http://www.rybarizatec.cz/obsah/

Vedoucí kroužku:    Josef Valha         mobil :  777 764 336

                                  Alois Jurkovič      mobil:   602 180 351

————————————————————-

 

Rybářský kroužek  ČRS z.s.MO Žatec

Závodní tým – Egerfish Junior feeder team

Klubovna :             MO Žatec

Územní svaz:        Severočeský ÚS

Místní organizace:              Žatec

Adresa:                  Libočanská 2649        43801 Žatec

                https://www.facebook.com/Egerfish-Junior-feeder-team-MO-%C5%BDatec-839100669571398

Vedoucí kroužku:    Josef Valha         mobil :  777 764 336

                                  Alois Jurkovič      mobil:   602 180 351
MO ČRS Žatec pořádá a organizuje tyto kroužky pod vedením zkušených a kvalifikovaných vedoucích ve spolupráci se žateckým Domem dětí a mládeže. Spolupráce spočívá především v tom, že Dům dětí a mládeže zajišťuje každý rok v žateckých školách počátkem září nábor nových dětí a kroužky se už tradičně konají v tomto dětském zařízení. To, že se kroužky konají v Domě dětí a mládeže v Žatci je výhodné především pro samotné děti. Naše domovská rybářská budova je umístěna až za Městským koupalištěm, a tak by děti musely běhat přes celý Žatec, ale hlavně přes hlavní silniční tah Most – Plzeň, což by bylo zvláště pro mladší děti velmi rizikové.

Spolupracujeme i při výletech a rybářských závodech, kdy nám pracovnice DDM Žatec vypomáhají s dozorem. Naší starostí a povinností je pak zajistit pro fungování kroužků vše ostatní. To znamená, že si vychováváme vlastní rybářské vedoucí, u kterých samozřejmě dbáme na jejich odbornou kvalifikaci, kterou se neustále snažíme zlepšovat. Dále připravujeme celou výuku v kroužcích což není nijak jednoduchá a snadná záležitost. Každý kroužek má vypracovaný celoroční plán práce výuky, podle kterého potom vedoucí určují co se bude vyučovat, aby během roku nedocházelo k nějakému tápání co vyučovat nebo dělat. Snažíme se o to, aby byly děti v kroužcích stále zabavené a aby měly stále něco na práci. Samozřejmě v každém kroužku se postupuje trošku jinak, protože děti v kroužcích jsou rozděleny podle věku a je jasné, že s mladšími dětmi se při výuce musí postupovat jinak, než s dětmi staršími. A naučit prvňáčky nebo druháčky všemu potřebnému k řádnému výkonu Rybářského práva je úkol skutečně ne snadný. A naučit děti všem ustanovením Rybářského řádu, v kterém se často nedokážou zorientovat ani dospělí rybáři, je úkol někdy skutečně nadlidský. Jde nám o to, abychom děti naučili vše potřebné formou příjemnou a zábavnou. Není možné do dětí jenom bezhlavě tlačit paragrafy a další nezáživné, i když nutné a povinné věci. To bychom byli na konci října v kroužcích sami. Proto děláme v kroužcích s dětmi i mnoho dalších činností.

Plán práce pro rybářský kroužek vypadá asi takto:
Výuka rybářského řádu. Rybářské právo. Zkušební testy.
Naše ryby. Ryby jako zoologický druh. Pozorování ryb. Poznávání ryb.
Popis rybího těla. Vnitřní a vnější orgány ryb. Zvláštnosti rybího těla.
Vyplňování úlovkového lístku. Sumarizace úlovků.
Pozorování a poznávání ostatních živočichů u vody a ve vodě.
Vodní a pobřežní flora. Poznávání rostlin.
Chytání ryb. Rybolovné způsoby: plavaná, lov na položenou, přívlač, muškaření atp.
Sportovní rybářské náčiní pro lov ryb.
Nástrahy a návnady pro lov ryb.
Rybářské revíry.
Etika rybáře u vody.
Rybolov mládeže, práva a povinnosti.
Ukázky výroby umělých mušek a jednoduché výroby splávků.
Vázání háčků a uzlů.
Sestavování rybářských udic pro jednotlivé způsoby rybolovu.
Rybníkářství.
Rybí pásma.
Praktické ukázky a zkoušky v zacházení s rybářským náčiním.

Každý rok na podzim pořádáme s dětmi z kroužků výlet s ukázkou výlovu, některého chovného rybníka v našem okolí. Zde mají možnost, a některé opravdu poprvé, vidět množství nejrůznějších ryb a jak se vůbec takový výlov provádí. Samozřejmě, že takovouto ukázku doplňujeme odborným výkladem.

V květnu každého roku, před závěrem rybářských kroužků, musí děti ještě úspěšně složit závěrečný zkušební test. Pravda, některé si to musí i zopakovat, ale nakonec vždy všechny děti touto zkouškou projdou. Tím ale v žádném případě nechceme říct, že by některé děcko dostalo pozitivní výsledek zadarmo. To v žádném případě a jak už bylo napsáno, některé děti musí test i opakovat, ale k získání rybářských dokladů musí znalosti prokázat všechny. V okamžiku, kdy mají děti úspěšně složeny zkoušky, každý vedoucí kroužku vyřídí dětem všechny potřebné doklady k rybolovu. K předávání dokladů vždy využijeme celodenní výlet a závod v LRU na našem rybníce ve Velké Černoci. Po tomto závodě v plavané, kdy vyhodnotíme výsledky a podělíme všechny děti cenami, pořádáme malou slavnost a všechny nové dětské rybářské členy pasujeme na rovnoprávné rybáře. Tato atrakce vždy vzbuzuje u dětí, rodičů, vedoucích i dalších velkou pozornost a všichni se už dopředu moc těší. V tuto slavnostní chvíli dostanou děti i svoje první rybářské doklady. Věřte, že pro nás všechny, kteří s dětmi děláme po celý rok, je tato chvíle vždy velkým okamžikem a když vidíme ta šťastná očička dětí, je to to pravé, proč to všechno děláme a proč podstupujeme všechny ty trable a starosti, které práce s dětmi přináší.