Rybářský kroužek Měcholupy

 

Foto dětí rybářského kroužku Měcholupy

Rybářský kroužek dětí v Měcholupech organizuje Místní organizace Českého rybářského svazu Žatec ve spolupráci s Logopedickou základní školou, která má v této obci sídlo. O kroužek se dlouhodobě stará a vede ředitel školy pan Alexander Bednář.

Děti se scházejí každý čtvrtek od 14:00 do 15:00 hod. v areálu školy. Už podle názvu školy je jasné, že k dětem v tomto kroužku se musí přistupovat s velmi individuálním způsobem. Podle výsledků dětí v závěrečném zkušebním testu je vidět, že vedoucí kroužku po celoroční trpělivé a kvalitní práci, dokáže děti tak perfektně připravit, že není ani jedno děcko, které by test úspěšně nesložilo. Děti se v kroužku učí podobná témata jako děti v kroužku Žatec I, tedy v kroužku mladších dětí. Závodů, výletů a tábora se děti zúčastňují společně s dětmi z kroužků ze Žatce. Malé problémy vznikají pouze při vyřizování a vystavovávání rybářský lístků, protože do kroužku při této škole nechodí pouze děti z našeho žateckého okolí, ale jsou v něm přihlášeny děti i mimo severočeský region. A protože OÚ Měcholupy a MÚ Žatec pro takové děti rybářské lístky nevydá, musí pan Bednář každoročně už s předstihem tyto lístky vyřizovat na pověřených městských a obecních úřadech v místech, kde děti bydlí. Po vyřízení všech formalit se děti stávají členy MO ČRS Žatec. Z tohoto všeho je vidět, že žatecká rybářská organizace se nestará jenom o místní děti, ale že spolupracuje i se školami a obcemi v okolí, tak aby i tamní děti měly možnost stát se rybáři a vyplnit svůj volný čas. Lze jen doufat, že tato spolupráce přetrvá i do budoucnosti.