Rybářský kroužek Žatec

Výbor místní organizace Českého rybářského svazu v Žatci děkuje radě MÚ Žatec za podporu,  kterou poskytuje  na činnost rybářských kroužků a mladých rybářských závodníků.

Ve školním roce 2014 – 15 probíhá dětský rybářský kroužek v DDM Žatec, kdy se děti schází každé pondělí od 15:00 hodin. Výuka bude ukončena na konci měsíce května 2015 tradičními dětskými rybářskými závody – Memoriálem F. Bureše – zlatá udice, místní kolo.  Děti se učí základům rybářského umění a základním dovednostem. Vše je vyučováno formou učení hrou.  Kdy je hlavně kladen důraz, aby  si děti  u vody uměly  správně připravit udici na rybolov, poznaly ryby které chytí, a orientovaly se v základech rybářského práva.

Tento kroužek vede  Petr Maier.