Složení dozorčí komise

Předseda dozorčí komise
Ing. Luboč Pešina

Člen dozorčí komise
Hokr Jaromír

Člen dozorčí komise
Slaninka Pavel