Spolek

Dlouho jsme přemýšleli, jaký název máme dát této části našich stránek. Nakonec jsme se rozhodli pro „Spolek“. Ve slovíčku spolek se odráží význam spolky, společně, spolu, společník aj. A to je jeden ze základních účelů celé organizační struktury ČRS. Společně něco vykonat, obhospodařovat, pomáhat, předávat dalším generacím.

Proto zde najdete v brzké budoucnosti i nemalou část kroniky MO ČRS Žatec i s obrazovou galerií. Bude možné se zde dočíst, jak fungoval spolek v minulosti, jak se hospodařilo, jaké panovaly podmínky a mnoho dalšího. Kronika je přepisována do detailu přesně tak, jak je v originále. Takže prosíme ještě o chvíli strpení, protože na kronice se stále pracuje a věřte, že to není práce málo.

Dále je zde možné se dočíst o novinkách, které se na našich stránkách objevují. Vždy když se na stránkách objeví nějaký nový článek nebo informace, najdete o tom upozornění zde. Na závěr si dovolíme požádat vás o spolupráci. Pokud si někdo myslíte, že by jste byl schopen, ale hlavně ochoten nám pomoci při tvorbě těchto stránek, kontaktujte nás. Děkujeme.