Střední škola lesnická a rybářská

Střední škola lesnická a rybářská
Přívoz 735
696 81  Bzenec
Jihomoravský kraj
Tel:. +420 518 309 431, +420 518 309 435
Fax: +420 518 309 435
E-mail: soules.bzenec@ho.orgman.cz
Web: http://www.soules-bzenec.cz/

Logo Střední školy lesnické a rybářské

Studijní obor

Rybář č. 41 – 53 – H / 002

Žáci jsou připravováni pro chov sladkovodních ryb v rybnících různých druhů a velikostí, v rybolovných zařízeních a vodních tocích. Jsou schopni provádět fyzikálně – chemické rozbory vody, znají zásady plemenářské práce v chovu ryb, ovládají technologii umělých výtěrů a jsou schopni řídit provoz rybích líhní. Ovládají pracovní postupy při zpracování ryb, distribuci a prodej ryb, umí posoudit zdravotní stav ryb a aplikovat léčiva, vypočítávat krmné dávky, umí provádět meliorační zásahy, vápnění a hnojení, opravovat sítě, ovládají opravy a údržbu provozního zařízení rybníků, sádek a odchovných zařízení, chov vodní drůbeže a akvarijních ryb. Mají znalosti o rybářských revírech, ovládají základy ekonomiky a umí vést předepsanou evidenci.

Základní údaje

  • Délka přípravy – 3 roky
  • Způsob ukončení přípravy – závěrečná zkouška
  • Zdravotní podmínky pro přijetí – vadí závažná onemocnění a poruchy pohybového systému, nemoci srdce a oběhové soustavy znemožňující středně velkou zátěž, chronické nemoci dýchacích cest a plic, alergie, epileptické syndromy, kolapsové stavy, závažné poruchy vidění a zorného pole a závažná onemocnění vylučující práce ve vlhku a chladu.
  • Používané ochranné pracovní prostředky – žáci obdrží zdarma a po ukončení učební doby je jim umožněno je odkoupit za zůstatkovou hodnotu. Jedná se zejména o ochranné pracovní oblečení a obutí.
  • Pracovní prostředí – je v převážné míře na rybnících a rybolovných nádržích, dále v líhních, na vodních tocích, dílnách a trenažérech pro motorové pily, zařízeních na zpracování ryb, v akvaristických místnostech.
  • Získání pracovních znalostí a dovedností – je ověřeno závěrečnou zkouškou.