Úřední hodiny a prodej povolenek v roce 2020

Výbor MO ČRS z.s. přijal na svém zasedání 2.12.2019 usnesení ve kterém stanovil termíny prodeje povolenek v roce 2020.

Pro výdej povolenek byly určeny tyto dny :

Prvním dnem kdy bude zahájen prodej povolenek bude 8. leden od 9.00 do 12.00 + 15.00 – 18.00 hod.

V  lednu a únoru     :

každou středu od 9 – 12 hod + 15 – 18 hod.

Březen :

středa   4.3. 2020    od 15.00 – 18.00 hod.

středa  18.3.2020    od 15.00 – 18.00 hod.