Úřední hodiny a prodej povolenek v roce 2019

Výbor MO ČRS z.s. přijal na svém zasedání 3.12.2018 usnesení ve kterém stanovil termíny prodeje povolenek v roce 2019.

Pro výdej povolenek byly určeny tyto dny :

Prvním dnem kdy bude zahájen prodej povolenek bude 9. leden od 9.00 do 12.00 + 15.00 – 18.00 hod.

V  lednu a únoru     :

každou středu od 9 – 12 hod + 15 – 18 hod.

Březen :

středa   6.3. 2019    od 15.00 – 18.00 hod.

středa  20.3.2019    od 15.00 – 18.00 hod.

Duben :

středa  3.4.2019     od 15.00 – 18.00 hod.

středa  17.4.2019   od 15.00 – 18.00 hod.

Květen :

středa  15.5.2019    od 15.00 – 17.00 hod.

Červen :

středa 12.6.2019   od 15.00 – 17.00 hod.