Velká Černoc nebude revírem místního významu.

Na základě usnesení členské schůze ze dne 13.3. výbor MO ČRS v Žatci požádal výbor SÚS o změnu statutu revíru Velká Černoc na revír místního významu.  Tuto záležitost jako první projednal Hospodářský odbor SÚS, který nedoporučil VÚS návrh ke schválení pro nesplnění podmínek Statutu SRH. Následně záležitost projednal na svém jednání 19. června 2018 na sekretariátu SvčÚS, který neschvaluje RMV pro revír Černoc – nesoulad se Statutem SRH ve smyslu nesplnění podmínek zachování dostatečné plochy uzavřených vodních ploch revírů v SRH.