Výroční členská schůze 2006

Výroční členská schůze

konaná dne

11. května 2006

v Lidovém domě v Žatci

Zpráva o činnosti ČRS místní organizace Žatec za rok 2005

Vážení sportovní přátelé, rybáři

Setkáváme se opět po roce na členské schůzi naší místní organizace v Žatci.

Po loňském hektickém 1. pololetí, jistě si dobře vzpomínáte, na dvě členské schůze, které vrhly na naší organizaci řadu stínů a pochybností, vč. Rozdělení členské základny na dva tábory – příznivců a odpůrců minulého vedení a pana Smočka. Jen pro připomenutí Vám cituji ze stanov §4 odst. 2 – základní povinnosti člena – kromě jiného: chránit majetek svazu, vystříhat se všeho, co by poškodilo dobré jméno svazu a jeho organizačních jednotek a narušovalo rybářskou etiku, vzájemný respekt ve vztazích mezi rybářskými organizacemi. Pokud někdo tyto povinnosti porušuje, nastupují kárná opatření od napomenutí po vyloučení z ČRS.

Opakovaná mimořádná členská schůze MO ČRS Žatec měla udělat tlustou čáru za minulostí, toto se však bohužel nestalo a navíc dostal výbor MO do vínku řadu problémů od trestního oznámení až po vyšetřování Policií ČR, kontrol OSSZ Louny a Pracovního úřadu Louny a to dokonce historicky za roky 2002 – 2004. Z těchto kontrol vznikla pro naší organizaci řada finančních závazků včetně penále za odvody na zdravotní a sociální pojištění, které je organizace povinna sátu uhradit. Vykazování práce vč. Záměny jmen, neplacení příslušných odvodů státu za zaměstnance kempu, tyto finanční veletoče měly negativní dopady na hospodaření místní organizace v loňském roce. Bohužel do dnešního dne nejsou všechny problémy, které jsem před chvílí citoval, dořešeny vč. Určitých pohledávek za minulým vedením MO. Všechny tyto finanční dopady Vám budu moci sdělit za chvíli, až budu hovořit o hospodaření MO za uplynulý rok 2005.

Je třeba vědět, že výbor, který jste si zvolili na mimořádné členské schůzi 11. května 2005 se okamžitě vrhl do práce tak aby, dnes před Vás předstoupil s takovými výsledky své práce, za které se nemusí stydět a předá hospodaření MO v co nejlepším pořádku.

Výbor MO se scházel pravidelně jednou měsíčně minimálně za účasti předsedy dozorčí komise. Pro představu Vám budu citovat něco z náplně práce výboru MO ČRS: