ZÁKAZ LOVU PŘÍVLAČÍ NA VYBRANÝCH PSTRUHOVÝCH REVÍRECH SEVEROČESKÉHO ÚZEMNÍHO SVAZU OD 1.9.2024

Výbor Severočeského územního svazu schválil bližší podmínku výkonu rybářského práva ve smyslu zákazu lovu přívlačí v období od 1. 9. do 30. 11. s platností od roku 2024 pro pstruhové revíry:

  • 443 072 BÝČKOVICE (MO Litoměřice),
  • 443 015 CHŘIBSKÁ KAMENICE (MO Chřibská),
  • 443 021 KAMENICE 2A (MO Děčín),
  • 443 031 LUČNÍ P. (MO Litoměřice),
  • 443 035 MOHELKA 2 (MO Český Dub),
  • 443 036 MOHELKA 4 (MO Hodkovice n. M.),
  • 443 040 OHŘE 8A (MO Žatec),
  • 443 059 OHŘE 8B (MO Chomutov),
  • 443 054 SVITAVA 2 (MO Nový Bor),
  • 443 056 ÚŠTĚCKÝ POTOK (MO Litoměřice).

Reagujeme tak na novelu vyhlášky schválené v minulém roce (s ohledem na termín schválení nebylo možné včas projednat a zakomponovat do tištěných soupisů), která povoluje lov přívlačí na P vodách až do konce listopadu.

Nemá dle našeho názoru smysl omezovat rybáře při lovu přívlačí tam, kde jsou revíry závislé na distribuci ryb jako je např. siven nebo pstruh duhový (nádrže, nevhodné pH, úživnost apod.) a pstruhům obecným se zde příliš nedaří. Naopak zkrácený termín lovu přívlačí dle uváděného seznamu se týká primárně revírů, kde je dle jednotlivých MO, kterým jsou tyto svěřeny do péče, žádoucí původní populace pstruha obecného v době tření více chránit.

Rozčlenění tedy předcházela diskuze s MO, kterým jsou pstruhové revíry svěřeny, a seznam vychází z postojů těchto MO, problematikou se úzce zabýval rovněž hospodářský odbor Severočeského ÚS, který finální seznam předložil výboru ÚS ke schválení.

Na pstruhových revírech, které nejsou v tomto seznamu uvedeny, je možné provozovat lov přívlačí dle zákonných pravidel až do konce měsíce listopadu.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.crsusti.cz%2Fcz%2Faktuality%2Fzakaz-lovu-privlaci-na-vybranych-p-revirech-severoceskeho-uzemniho-svazu-od-1-9%3Ffbclid%3DIwAR06G9YOB5lFyt_yOzOLj81J1AaN_BRJ6DT4Fb_8L-QkwhSm9PezB27pwLw_aem_AXGuPufY1DV3nLPU81hUmoviUw4K7b2kWK-iNfREKMN6D_5LTkVtpWezAlSlvuUFC47RW52N-UuYPBpaZixvfD42&h=AT2tqXQKH_nC-ducpheP_v3xE1xY5nr5CxAu2LkzgmBWG77Ys3Lz6AXoGmWQd9uBTPO4P7xLghsWFWNwHuNvc5O59hi9vjL8Yo0pvnq6WV1P8wsaTYlHpxpHwjdKslVnl56D&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1K48zfmD7AOwS-EkyMPKAJi0GhizNGgEengnCb6B_0DePe8iZcF1hMXKowpaZRG-jXoI3dNoAT_tod3UIMOGANqL-hBKyqXI5FzlAnVIHizDAH-1zTL82pKmnCdGBAoc-q1lYY_wZ4-FC94r0whKiKH6xvvY0dM5P1ADZEKgCehe33tZEQ3Gbu5JvNqFKifWh7od8twRqs