Zasedání výboru MO ČRS Žatec

Výbor ČRS MO Žatec na svém únorovém zasedání v roce 2008 rozhodl, že bude v těchto místech zvěřejňovat usnesení z jednání výboru ČRS MO Žatec. Současně bude vždy uvedena účast členů výboru na těchto schůzích. Přistoupili jsme k tomuto kroku, protože chceme do budoucna zamezit různým „zaručeným informacím a zprávám“. Chceme zlepšit informovanost našich členů, zprůhlednit naše jednání a v neposlední řadě předvést, že nemáme co tajit.