4.4.2016

Účast : Výbor  MO :    Valha , Fousek,  Zima,  Maier, , Brynda, Rubeš

Za DK:   Pešina

– výbor MO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulé schůze výboru.

– výbor MO souhlasí s přijetím 6 žadatelů, kteří vykonali zkoušky nových rybářů, za členy MO Žatec.

– výbor MO souhlasí, aby byla předsedovi MO vyplacena odměna za pořádání 71.rybářského plesu.